ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAUS

 

Miksi kannattaisi pitää yhteyttä olemassa oleviin asiakkaisiin? Kysymällä jo olemassaolevilta asiakkailtanne tuotteistanne, saatte silmäyksen paitsi tuotteen tai palvelun käyttäjökokemukseen, myös kehitysidoita, ehdotuksia ja mahdollisesti palautetta muista välillisistä asioista, kuten asiakaspalvelusta, jälkimarkkinoinnista, toimitusajoista yms.

Tämä palaute voi nousta arvoon arvaamattomaan kun etenette tuotekehityksessä tai kasvatte yrityksenä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen mahdollistaa käyttäjäkokemuksen ymmärtämisen läpi tuotteen tai palvelun koko toimitusketjun - aina jakelijasta jälleenmyyjään ja loppukäyttäjään.

Kokemuksemme mukaan asiakkaat pitävät siitä että heidän mielipidettään kysytään, ja kun mielipiteet vielä johtavat tekoihin, se osoittaa että todella välitätte asiakkaistanne!

 

  

Miten Xport voi palvella yritystänne?

Samalla tapaa kuin partnerihaussa, Xport käy läpi listan asiakkaistanne. Te kerrotte meille mitä haluatte tietää, ja me soitamme asiakkaillenne ja keskustelemme heidän kokemuksistaan, sekä keräämme palautetta ja kritiikkiä. Kuuntelemme samalla heidän ideoitaan uusista tuotteista tai niiden ominaisuuksista.

Esittelemme sitten tulokset johtoryhmällenne, jolloin haastatteluissa toistuvat teemat tulevat hyvin esille. Tuotamme käyttöönne myös yksityiskohtaisen raportin kaikkine vastauksineen, että voitte palata siihen tulevaisuudessa ja analysoida tuloksia myös itse.