Kansainvälistymistuki

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskus (ELY-keskus) voivat myöntää valtion kansainvälistymisavustusta yritysten yhdessä toteuttamiin yhteishankkeisiin ja muihin laajoihin kansainvälistymishankkeisiin.

Avustusta voidaan myöntää

 • pienille ja keskisuurille yrityksille pääsääntöisesti enintään 50 % ja muille yrityksille enintään 25 % valtionavustuksen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Keskisuuri yritys määritellään seuraavasti
 • henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä
 • liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa
 • taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa
 • enintään 25 % yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla suuren yrityksen tai sellaisen tahon omistuksessa, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää
 • suomalaisten teollisten yritysten ja palveluyritysten yhteisesti toteutettuihin (vähintään neljä osallistujaa) kansainvälistymistä ja vientiä edistäviin hankkeisiin yritysten kansainvälistymiskehityksen eri vaiheissa.
 • Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille sekä yhteisöille ja järjestöille, joilla on riittävät edellytykset jatkuvan kannattavan ja taloudellisen liiketoiminnan harjoittamiseen.
 • Suomessa rekisteröidyt teollisuus- ja palvelualan yritykset, joiden tuotteet/ palvelut ovat omaavat riittävän kotimaisuusasteen (vähintään 50 %)
  • Kotimaisuusasteen voi selvittää osoitteesta www.avainlippu.fi.
 • Yritykselle joka on huolehtinut lakien ja muiden säädösten mukaisista omista velvoitteistaan.
  • verojen ja laki- sääteisten työeläke- ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen tulee olla maksettuja
 • Tapahtumakohtainen yhden yrityksen saama valtionavustus voi olla enintään 25 000 euroa / tapahtuma. Tästä määrästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

Avustusta voidaan käyttää

 • suomalaisten teollisesti valmistettujen tuotteiden ja suomalaisen palvelutarjonnan ja suomalaisen osaamisen tunnetuksi tekemiseen ulkomailla, uusilla markkina-alueilla, markkinaosuuksien laajentamiseen sekä yritysten kansainvälistymistä tukeviin suomalaisten vientiyritysten yhteisiin vienninedistämistapahtumiin, kuten
  • näyttelyosallistumisiin näytteille asettajana
  • yritysten vientivalmiuksien parantamiseen liittyvien konsulttipalvelujen hankintaan
  • markkinaselvitys matkoihin Suomesta ulkomaille
 • Avustusta myönnetään pääsääntöisesti vain ulkomailla toteutettaviin tapahtumiin ja yhteishankkeisiin.
 • Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen sekä avustuspäätöksessä mainittuihin käyttökohteisiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat

 • yhteiset, kaikille osallistuville yrityksille jakautuvat kustannukset
 • Matkakustannuksista voidaan valtionavustukseen hyväksyä pääsääntöisesti yhden, osallistuvaa yritystä edustavan henkilön kustannukset.
  • Matkakustannuksiin voidaan sisällyttää lentomatkat, lentokenttätaksit, majoituskustannukset ja päivärahat
  • Lentomatkat hyväksytään pääsääntöisesti turistiluokan hinnan mukaan.
 • Näyttelyosallistumisissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi paikanvuokra, osaston pystytys- ja somistuskustannukset, vuokrattujen kalusteiden, tai muiden somisteiden kustannukset, tuotteiden esillepanoon liittyvien rakenteiden kustannukset, yhteisen ulkopuolisen tulkin kustannukset, näyttelytavaroiden meno-paluu rahti, esitteiden meno- ja / tai paluurahti sekä yhteinen vartiointi, tapahtuman mahdollisesti vaatima pakollinen ilmoitus näyttelyluettelossa
 • Yritysten omia erillistoimia (mainonta, rahtikulut tai esim. tulkin kulut) voidaan avustukseen hyväksyä silloin, kun erillistoimia toteuttaa puolet osallistuvista yrityksistä
 • Yritykset voivat osallistua näyttelyyn myös omissa toimialahalleissaan, milloin yhteisosastolla esiintyminen ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

 

Do you want to know more about financial support?

Please fill in the contact information form and we will contact you as soon as possible.

Name *
Phone *
Email *
  
* Obligatory field

So you do want more.


Then contact us to see how much more you can get


  

Marko Luoma
Managing Director, Co-founder
+358 45 880 3770
marko.luoma@xport.fi

in

Mark Wiltshear
Project Manager, Co-founder
+358 44 5959 009
mark.wiltshear@xport.fi

in

Marja Sulkakoski
Project Manager, Co-founder
+358 40 6672166
marja.sulkakoski@xport.fi 

in

Aaron C Bohjanen
Project Coordinator
+358 44 521 8911
aaron.bohjanen@xport.fi

in

Matias Tuuri
Project Coordinator
+358 44 9690051
matias.tuuri@xport.fi

in

Lien Tran
Project Coordinator
+358 40 574 7933
lien.tran@xport.fi 

in

XPORT, Keskuskatu 10, FI-60100 Seinäjoki, Google Maps >