INNOVAATIOSETELI

 

 

Tekesin syksyllä 2016 lanseeraama Innovaatioseteli on uusi rahoitusmuoto PK-yritysten kehitystoiminnan tueksi. Innovaatiosetelin arvo on 5000€, ja sillä voi ostaa uutta tietoa tai osaamista yritykselle. Xport on valittu yhdeksi Innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi. Tarjoamme kolme erilaista kansainvälistymispalveluihin ja viennin kehittämiseen liittyvää palvelupakettia, joihin Innovaatiosetelin voi käyttää joko kokonaan tai osittain.

 

Lisää tietoa Innovaatiosetelistä löydät Tekesin sivuilta

 Xport_innovaatioseteli

  

Innovaatioseteli 1.

Tuotteen tai palvelun markkinakelpoisuuden selvitys

 • Selvitetään uuden tuotteen, palveluidean markkinakelpoisuutta demojen, prototyyppien, asiakastestauksen ja kokeilujen avulla
 • Hyödynnetään sekä loppukäyttäjien sekä ulkopuolisen asiantuntijan arviota

Innovaatioseteli 2.

Matkailukohteiden kansainvälisen markkinakelpoisuuden selvittäminen

 • Selvitetään palvelutarjoaman markkinakelpoisuutta sekä jatkokehityskelpoisuutta
 • Selvitetään mitä palveluita tulee tarjota tai kehittää, että kansainväliset turistit kiinnostuva

 

Innovaatioseteli 3.

Asiakas- ja jälleenmyyjäverkoston palvelustrategian kehittäminen

 • Arvioidaan nykyinen yhteistyö jälleenmyyjien kanssa
 • Valitaan kehityskohteet ja tehdään uusi palvelustrategia – miten tehdä jälleenmyyjän myynnistä mahdollisimman helppoa 
 • Strategian käyttöönoton aikatauluttaminen ja toteuttaminen yhdessä yrityksen kanssa

Innovaatioseteli 4.

Vientivalmiuksien arviointi ja kehittäminen

 • Selvitetään yrityksen vientitoimintaan liittyvät vahvuudet, heikkoudet sekä avainhenkilöiden eriävät mielipiteet
 • Kehittämiskohteista tehdään toimintasuunnitelma, joiden avulla kehitetään vientivalmiuksia
 • Toimintasuunnitelman käyttöönoton aikatauluttaminen ja toteuttaminen yhdessä yrityksen kanssa

 

Innovaatioseteli 5.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

 • tuotekehityksen tai palveluprosessien kehittämisen tueksi
 • yritys tekee listan kansainvälisistä kumppaneistaan, joita haastatellaan
 • raportti ja tulosten analysointi

Innovaatioseteli 6.

Sales Pitch -suunnittelu & sparraus

 • Yritys- ja tuote-esittelyiden laatiminen englanniksi
 • Englantia äidinkielenään puhuva opettaja, sekä UK että USA

 

 

Ota yhteyttä: marja.sulkakoski@xport.fi tai marko.luoma@xport.fi