QUUM-ANALYYSI

Ensimmäinen askel yritystoiminnan laajentamisessa vientimarkkinoille on tämänhetkisten resurssien kartoittaminen. Seuraavaksi selvitämme potentiaaliset markkina-alueet ja autamme löytämään oikeat vientipartnerit yrityksellenne. Viennin suunnitteluvaiheessa apuna voivat olla mm. seuraavat palvelut:

  • QUUM-analyysi
    • yrityksen avainhenkilöille tarkoitettu vientitoimintojen arviointityökalu nostaa esiin yrityksen vahvuudet ja kansainvälistymisen edellytyksinä olevat kehittämiskohteet. Tulokset antavat perusteellisen käsityksen siitä, millä kansainvälisen liiketoiminnan tasolla yrityksenne on, sekä muodostaa selkeän toimintasuunnitelman seuraavia askeleita varten.
  • Markkinatutkimukset, myynti-, markkinointi- ja tuotantosuunnitelmat
  • Selvitykset, mitä erilaisia vientiavustuksia ja kansainvälistymistukia yrityksenne voi hakea

Resurssien kartoittaminen: Quum-analyysi


QUUM-analyysi perustuu helposti vastattaviin kyllä/ei kysymyksiin ja näihin tulisi vastata vähintään kolme yrityksen avainhenkilöä. Analyysiä voidaan hyödyntää kaikenlaisissa yrityksissä riippumatta toimialasta, yrityksen koosta, sijainnista tai iästä. Raportti osoittaa liiketoimintasi vahvuudet ja liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksinä olevat kehittämiskohteet. Sen lisäksi raportista ilmenee asiat joista avainhenkilöt ovat eri mieltä ja joista olisi syytä keskustella ja sopia.

 

 

QUUM-analyysi käsittelee neljää liiketoiminnan aluetta:

  • Markkinaosaaminen: Miten hyvin yrityksesi tuntee kohdemarkkinan?
  • Asiakasosaaminen: Miten hyvin kohdemarkkinan asiakkaat tunnistetaan, miten asiakkaille markkinoidaan, myydään ja onnistutaan pitämään?
  • Liiketoimintaosaaminen: Miten yrityksen strategia ja liiketoimintamalli tukevat kasvua ja kansainvälistymistä?
  • Käytettävissä olevien resurssien riittävyys: Onko yritykselläsi riittävästi resursseja saavuttaakseen kansainvälisen kasvun?

QUUM-analyysi luo helposti ymmärrettävän visuaalisen raportin, jossa kehityskohteet ja eriävät mielipiteet on listattu ikään kuin työsuunnitelmaksi. Xport tulee esittämään tulokset avainhenkilöille, jotka sen jälkeen sopivat mitä toimenpiteitä yrityksessä tulee tehdä.

Xport voi auttaa näiden toimenpiteiden toteuttamisessa ja tukea yrityksenne kehittymistä kansainvälisissä liiketoiminnoissa.

 

Kuvakaappauksia analyysistä alla (klikkaa suuremmaksi) 

 Kyllä / ei kysymykset

Kyllä / ei kysymykset

Vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuudet ja heikkoudet

Loppuraportti

Loppuraportti

 

 

 

 


 

 jakamo
 chemigate_225x85

logofluidbag

Anssi Uitto - Toimitusjohtaja, Jakamo

"QUUM-analyysi antoi meille erinomaisen kuvan edellytyksistämme käynnistää ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme. Teimme analyysin osana kansainvälistymiseen tähtäävää Tekes-hanketta ja analyysin tuloksena saimme selkeät askelmerkit siitä, millaisia toimenpiteitä meidän tulisi seuraavaksi tehdä."

Tom Schauman - ​Liiketoimintajohtaja​, Chemigate Oy​

"Quum analyysin avulla pystyimme kartoittamaan kansainvälistymisprojektiimme liittyvät yrityksen sisäiset ennakko- ja harhaluulot. Pääsimme keskustelemaan ja sopimaan asioista, muodostamaan yhteisen linjan tulevaisuuteen ja tätä kautta saimme kirkastettua oman strategiamme."

Jan Backman - Managing Director, Fluid-Bag Ltd 

“During the Quum Analysis workshop discussions our management team identified that inter-team communication was an issue. This led us to review and streamline our internal communications. Thanks to Quum Analysis, we solved a problem we didn’t realise we had.”